INFOSERVIS AKAMONITORu

Kopie zpráv zasílaných pracovníkům FEK-ZČU. Weblog je součástí vzdělávacího a zpravodajského portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Stránka weblogu není veřejná, je přístupná pouze osobám, zařazeným do databáze Infoservisu Akamonitoru. Kopírování obsahu je podmíněno souhlasem správce weblogu - doc. Arnošta Katolického.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

26.4.09

3 odkazy na texty a prezentace přibližující sociáloní síŤ Twitter - Informace - KAtolický

Dobrý den přátelé!
V několika zprávách jsem odkazoval na službu Twitter.

Zde jsou 3 odkazy na texty vysvětlující Twitter a jeho přínosy:
---
---
JAk využít twitter pro váš byznys
http://www.webbedmarketing.com/Twitter%20Webinar.ppt
---
Why we twitter? Proč vlastně twitterujeme? Prezenatce 33 slajdů na adrese:
33 slajdů adresa:
http://twitthis.com/2ogxfb
---

25.4.09

Úvaha na téma "Úspěšná inteligence a management"

Pro mnohé podniky a jejich management je současná doba tvrdou prověrkoupřipravenosti na náročné podmínky řízení. Více než kdy jindy vystupuje nyní do popředí problém harmonie různých stránek jejich manažerské dovednosti.
Jako pedagogové si právě dnes můžeme položit otázky:
- Jak dobře jsme manažery na tuto zkoušku
připravili?
- Naučili jsme je to, co především nyní potřebují?
- Ukázaly se naše snahy jako úspěšné?
- Neměli bychom naše studijní plány a zejména přístupy k výuce managementu podrobit prověrce z hlediska vyváženosti různých oblastí a funkcí managementu?
Schematicky řečeno - je cílem managementu:
- dosáhnout změny, vedoucí k realizaci promyšleně definovaného cíle, nebo/a
- stabilizovat systém v podmínkách změny.
Tak jako tak musí být výstupem manažerských aktivit cílevědomý, vyvážený, účinný tlak na objekt nebo na proces.
Člověk nemusí být teoretikem v oboru psychologie k tomu, aby pochopil význam rozdílu "IQ-inteligence" a "úspěšné inteligence".. Mnoho lidí, kteří věnovali nesmírné úsilí rozvoji svého vzdělání si klade otázku: "Čím to je, že tolik
vzdělaných lidí nedosahuje zdaleka takových úspěchů, jako jejich méně vzdělaníkolegové?" Na tuto otázku odpovídá autor knihy "Úspěšná inteligence", (které jsem před léty věnoval svoji recenzi
- viz http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/inteligence.htm)
takto: úspěšná inteligence má tři složky:
- analytickou
- tvůrčí a
- praktickou.
Lidé, kteří jsou schopni si vybavit fakta a dokonce i rozumět, je ještě nemusejí používat tak, aby to mělo patřičný efekt pro ně nebo pro druhé. Úspěšná inteligence je inteligence potřebná k dosažení důležitých cílů. Inteligence je
záležitostí rovnováhy znalostí, kdy a jak užít analytické, tvůrčí a praktické dovednosti. Zdůrazněn je zejména význam vyváženosti různých stránek inteligence.
Za potenciálně úspěšné lze považovt ty, kteří:
- chtějí dosáhnout svých cílů
- nenechají se ovlivnit negativním očekáváním
- věří svým schopnostem
- aktivně hledají své vzory
- aktivně hledají prostředí ve kterém se mohou plně uplatnit
- usilují o vyvážený rozvoj všech tří složek úspěšné inteligence
To platí obecně a platí to i v managementu.

V studijních plánech VŠ v ČR je problematice managementu věnován velký prostor. Na výuce managementu se ( z různých úhlů pohledu ) podílí řada kateder. A nejde pouze o předměty se slovem "management" v názvu.
Dnešní část své úvahy uzavírám položením několika otázek:
- Máte pocit, že náš současný přístup k výuce managementu splňuje nároky současné manažerské praxe?
- Učíme studenty jak přeměnit svůj analytický a tvůrčí potenciál vzdělaného manažéra v cílěvědomou a hlavně účinnou akci, vedoucí ke změně?
- Je naše pozornost fázím, rolím a funkcím managementu natolik vyvážená, aby vytvářela podmnínky harmonicky a tudíž optimálně vyvážených manažerských aktivit?
Pokud si na to uděláte čas, prostudujte si detailní obsah ( 6 stran ) jedné z nějznámějších knih o managementu vydané v českém jazyce. Vystaven je ke stažení na portálu Computer Pressu:
http://knihy.cpress.cz/knihy/ekonomika/praxe-manazera/management/.
Prostudování obsahu s respektováním tří složek úspěšné inteligence mnohé napoví.

Uvažuji o tom, že, v případě zájmu, zřídím věřejně dostupný blog, určený pro diskuzi na toto téma. Diskuze na téma harmonie znalostí a schopností manžéra ve výuce managementu, by mohla přinést řadu podnětů.

23.4.09

" Reinventing IT in Troubling Times"

Současné ekonomické problémy firem a institucí, stupňují problémy
související s dalším rozvojem ICT. Na jedné straně je třeba šetřit, jako
všude jinde, na druhé straně je efektivní uplatnění ICT jednou z cest,
jak racionalizovat a tudíž i zleňovat správní a řídící procesy.
Na portálu firmy Symantec jsem našel pozoruhodnou úvahu na téma:
" Reinventing IT in Troubling Times"
Článek se věnuje postupně stručně těmto směrům:
VIRTUALIZATION
GREEN COMPUTING
COMPLIANCE
SELF SERVICE
PROACTIVE REMEDIATION
OPEN EXTENSIBLE FRAMEWORKS
CLIENT MANAGEMENT
SERVER MANAGEMENT
ASSET MANAGEMENT
SERVICE MANAGEMENT
Cituji ze závěru článku:
"Today, IT is on the cusp of innovation more so than any time
in the last 10 years. These changes coincide with the advent of
new period of economic instability that will require IT organizations
to rely more on an integrated systems management
framework."
Článek jsem vystavil na několik dní ke stažení na adrese:
http://www.akamonitor.cz/articles/Reinventing.pdf
Pokud vás téma opravdu zaujme, můžete se seznámit s obsahem
webového semináře - eSeminar na téma:
IT Automation: Reinventing IT in Challenging Times."
Najdete ho na této adrese:
http://www.eseminarslive.com/c/a/Service-and-Support/Symantec121708/

20.4.09

Fast Stone Viewer

Obrázky, grafy, schemata, diagramy – s tím  se setkáváme denně
při své práci na svém počítači i na internetu. Proto je důležité mít
po ruce nástroj pro práci s obrázky, který toho umí právě tolik kolik
potřebujeme, má jednoduché přehledné ovládání a pokud možno nás
nic nestojí. Já vím – každý máme dávno vyhlídnutý svůj grafický
editor, přesto bych Vám chtěl nabídnout – zkuste si program
„Fast Stone Viewer“. Je to opravdu krásný a užitečný kousek
moderního softwaru. Všechno máte po ruce, navigaci zvládáte
prostým posunem myši na některý ze čtyř okrajů okna s obrázkem.
Zmenšení obrázku, které potřebujeme každou chvíli, zejména
při práci na internetu, zvládnete posunem a jedním kliknutím, atd.
Ale konec dlouhých řečí – jako vždy jsem pro vás připravil
slideshow, kde uvidíte skoro všechno, ale chtělo by to asi
animaci, jak sami uvidíte, když si program zkusíte.
http://www.akamonitor.cz/s-show/faststone/
Stáhnout program si můžete ze serveru Slunečnice, nebo
z mého portálu na adrese:
http://www.akamonitor.cz/download/FSViewerSetup37.exe

 

14.4.09

Business Transformation - webinar

Business Transformation je problém a proces, který – dříve či později – musí řešit každý podnik, který respektuje dynamiku tržního prostředí. Není třeba zdůrazňovat náročnost takového procesu. Proto si myslím, že stojí za úvahu využití pozvání portálu „BusinessGenetics™ Education“ k bezplatné účasti na webinaru ( živá on-line přednáška s diskuzí ) věnovaného danému tématu.
Přednáška bude v angličtině. Je třeba počítat s tím, že organizátoři akce jsou motivováni k bezplatné nabídce tím, že – kromě metodických poznatků – nabídnou v rámci přednášky i svůj produkt. Záleží na každém jednotlivci, zda tuto „podmínku“ účasti přijme či ne. Moje zkušenosti s podobnými akcemi jsou pozitivní, uplatnění konkrétního nástroje dává přednášce konkrétnější a praktičtější charakter.
Takže, máte-li zájem, přečtěte si následující text nabídky a zvažte, zda se 24. dubna t.r. připojíte k účasti na webinaru nebo ne. V kladném případě je třeba se zaregistrovat. Zde jsou informace:
Session Name: The Many Dimensions of Business Transformation
Session Dates: Friday, April 24, 2009
Session Times: 11:00 AM – 12:00 PM MDT; 1:00 PM – 2:00 PM EDT
Featuring Ed Henry, CIO, US Navy
Session Description:
Business Transformation is one of today’s hot topics in every organization. True business transformation goes beyond the traditional processes to touch and transform every aspect of your organization. Only BusinessGenetics, with its industry leading methodology and eXtended Business Modeling Language (xBML) can make you successful in every stage of the transformation cycle. Join BusinessGenetics as we discuss how any organization – government and commercial – can benefit by utilizing a systematic, consistent and universal language anyone can understand and speak.
Client Case Study:
Ed Henry and his team were tasked with updating the acquisition process at SSP (US Navy Strategic Systems Programs). Mr. Henry and his support team, knowing they needed assistance with this highly complex undertaking, partnered with BusinessGenetics. Upon completing the xBML for Business Modelers course, Mr. Henry and his team were able to develop a comprehensive business model fully describing the SSP acquisition process. The model immediately uncovered useful business improvements and was so easy to read and understand that all levels of the management team were able to participate in the improvement process. The model has since been used as the foundation for their Lean Six Sigma Continuous Improvement program, development of their 'End to End' (E2E) web based acquisition application, and for the Navy auditor. Mr. Henry will share his experience with model development, and their re-usability across different project purposes.
Adresa pro přihlášení je ZDE-ZDE

10.4.09

Business Value of Virtualization

Přemýšlel jsem nad tématem, které by v sobě spojovalo informatiku a ekonomiku a našel jsem na webu nový článek, který pojednává o aktuální problematice v oblasti
ICT – o virtualizaci. Srovnává výsledky průzkumu , během kterého byly získány údaje o ekonomickém efektu uplatnění tří různých scénářů implementace virtualizace na ukazatel „Total Cost of Ownership“, jeden z moderních ekonomických ukazatelů účinnosti racionalizačních a inovačních aktivit podniků. Informatici mi odpustí trochu té ekonomiky  a ekonomové mi odpustí trochu víc té moderní informatiky.
Téma článku je: „Business Value of Virtualization“
Zde je detailnější titulek a abstrakt článku: 
Business Value of Virtualization: Realizing the Benefits of Integrated Solutions  IDC on Virtualization TCO
IDC has completed extensive research on the business value organizations are gaining from virtualization. Their analysis examines different levels of virtualization deployment and outlines the total cost of ownership of each one.  See the dramatic differences among the scenarios presented and learn how to increase numbers of users supported, improve availability and enable application scalability. Plné znění ( 17 stran v PDF souboru ) najdete na mém portálu na adrese:
http://www.akamonitor.cz/businessvalueofvirtualization.pdf

8.4.09

Corporate reporting. Data mining - příklad.

Využívám toho, že se mi podařilo zajistit pro potřebu FEK 10 výtisků
časopisu ITSystems, abych vás upozornil na cenný obsah dvou článků
z loňského č. 6/08.
Z pohledu každé moderní firmy jsou klíčovými pojmy produktivita
zisk, kvalita služeb, spokojenost zákazníků, úspěšnost prodeje
produktů, růst podílu na trhu a podobně. Nelehkým úkolem však
je tyto pojmy v konkrétních situacích kvantifikovat a vyhodnocovat.
Bez toho je však komplexní řízení firmy bez šancí.

První článek nese název:
„Proč potřebujeme corporate reporting“ v- autor Michal Hroch
- osnova: Co je vlastně reporting? Statický reporting, dynamický
repotány, ad-hoc reporting, centralizovaný vs. decentralizovaný
reporting, návrh a tvorba reportingových systémů, co by měl
moderní reporting umožňovat, reporting v kostce, finální forma
reportingu.

Druhý článek nese název:
„Využíváte efektivně potenciál skrytý v datech?“
Článek pojednává o praktickém příkladu využití tzv. data miningu.
- Osnova: zdroj dat, cíl analýzy, jak z dat získat užitečné informace,
vlastní analýza, závěr.
Plné znění prvního článku vyhledáte – po zadání názvu - na této adrese:
http://www.systemonline.cz/
Doporučuji věnovat pozornost oběma článkům.

6.4.09

Hromadné stahování obrázků a celých stránek

Obdržel jsem dotaz: existuje sw podpora hromadného stahování obrázků
z webových stránek?
Jelikož odpověď na tuto otázku může zajímat i další z vás, zařadil jsem ji
do svého Infoservisu. Zde je odpověď:
Ano. Existuje více možností. Já využívám službu programu:
WinHTTrack Website Copier, ve verzi 3.40.
Program toho umí mnohem více, než jen stahovat obrázky. Dokáže stahovat
celé stránky, které potom můžete prohlížet v klidu off line.
Program má bohaté možnosti nastavení. Především umožňuje zvolit hloubku,
do které jde po odkazech obsažených na jednotlivých úrovních stránek.
Dále umožňuje zjednodušit práci s výsledkem stahování tím, že nabízí
využití různých filtrů.
Abych se nemusel rozepisovat, sestavil jsem z výřezů z obrazovky
stručnou slideshow, obsahující kopie oken pro nastavení parametrů.
Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/httweb/
Vlastní program jsem pro vás vystavil v komprimované formě na adrese:
www.akamonitor.cz/download/httrack34.7z

Neobyčejná webová interaktivní aplikace

Dovolím si vás seznámit s neobyčejnou webovou aplikací. Začnu trochu ze široka. Když se objevily první počítačové hry ( je to už pěkně dávno ) a málo kdo z prvních počítačových fandů si nechal ujít příležitost naprogramovat ( třeba v některé verzi jazyka Basic ) vlastní hru, napsal jsem článek, který pojednával o variantách přístupu k počítačovým hrám. Nejběžnější variantou je ta, kdy se člověk plně soustředí na vlastní hraní. Nezajímá ho ani to, jak taková hry funguje, natož aby si ji zkusil vytvořit. Druhou variantou je stav, kdy se hráč zajímá nejen o samotné hraní, ale i o to jak vlastně taková hra „uvnitř“ funguje. Třetí variantou je stav, kdy se člověk zajímá o metodiku tvorby počítačové hry a sám se do tvorby aktivně zapojuje – vytváří vlastní hru, nebo modifikuje existující hru. V minulosti to nebylo snadné počítačovou hru naprogramovat, nebyly k dispozici vhodné podpůrné nástroje. Na druhé straně šlo převážně o hry jednodušší, bez složitých scén a náročných simulací. V současně době je situace zcela jiná. Hry jsou tématicky mnohem náročnější a tvorba hry je složitější. Současně však existují dokonalé nástroje pro tvorbu her.
Pokud máte kolem sebe tu správnou kategorii dětí nebo mládeže, jistě jste zažili chvíle, kdy jste si říkali „kdyby dělali raději něco, při čem by se rozvíjely jejich tvůrčí schopnosti“. A tady se dostávám k tomu, o čem vás chci informovat. Rychlý technologický vývoj v oblasti počítačového HW a SW přinesl možnosti, o kterých se nám před pár léty ani nesnilo. Tím spíš by byla velká škoda, kdybychom své ratolesti nezkusili získat pro náročnější přístupy k počítačovým hrám.     
Napadlo vás někdy, že zjednodušení webové interaktivity povede až tak daleko, že si budete moci naklikat on-line ve webovém prohlížeči vlastní hru? V té nejjednodušší variantě nemusíte umět vůbec  programovat, stačí upravit předpřipravené šablony a moduly a jejich sestavením si vytvořit vlastní hru.
Teoretického povídání bylo dost a tak se podívejte na konkrétní prostředí. Předvedeme si nejjednodušší variantu. Kdyby vás herní design zaujal, na konci tohoto textu najdete odkazy na prostředí pro náročnější designéry.
Doporučuji vám, abyste se podívali na stránku http://popfly.com. Jde o stránku a službu s názvem „Microsoft Popfly“. Pokud už máte Windows Live ID ( účet a heslo) , přihlaste se, v opačném případě se budete muset nejprve zaregistrovat. Po přihlášení se ocitnete v prostředí pro tvorbu interaktivních aplikací postavených na platformě Microsoft Silverlight. Můžete tu vytvářet napřiklad webové stránky, mashupy některých webových služeb, ale i hry. Klepněte na „Create“ a zvolte „Game“.
Pokud jste to ještě neudělali, teď si nainstalujte doplněk prohlížeče, umožňující práci se Silverlightem. Klepnete na tlačítko uprostřed obrazovky, nainstalujte doplněk a restartujte prohlížeč.
Hned po startu herního editoru na vás vyskočí okno, kde si vyberete základ pro svou tvůrčí práci. . Přivítá vás asi dvacet „základních“ prototypů her. Můžete si je rovnou zahrát a vyzkoušet si tak, která se hodí jako základ pro vaši představu. Pokud žádná, zkuste najít další (často zajímavější) hry na webu, nebo začněte od nuly.
Podle vzoru poskládáte objekty dohromady a vytvoříte základní obrazovku. Část chování mají navolenou jednotlivé prvky, část navolíte sami. V horní liště mimo jiné najdete seznam scén, standardně úvodní „Intro“, „Main“ ( hlavní okno), „Won“ ( vítězná obrazovka), „Lost“ (Prohra) a „How to Play“ (Pravidla).
Zbytek doladíte pomocí volby s ovladačem „Game“, hru spustíte přes klasický trojúhelníček „Play“. 
( Zdroj: Extra PC )
Pro náročnější designéry jsou na webu následující „dílny“ a jejich webové adresy:
- Game Maker
http://yoyogames.com/gamemaker
- Game Editor
http://game-editor.com/
- Adobe Flash
http://www.adobe.com/products/flash
Tato zpráva vás mohla poinformovat, pobavit  a třeba i poučit. Pro některé z vás může být inspirací pro využití volného času, pro jiné inspirací jak zabavit své nadané potomky.

5.4.09

Služba Google Alerts - novinky na webu podle zvoleného tématu

Nechcete-li zmeškat zprávy týkající se určitého tématu, ale sledování RSS zdrojů vám nevyhovuje, můžete si nechat zasílat informace o novém obsahu vámi sledovaného tématu na e-mail. K tomu slouží služba Google Alerts.
V roce 2003 jsem objevil možnost nechat si sledovat aktualizace obsahu webové stránky pomocí programu WebMon.  Bylo třeba znát přesnou adresu stránky, jejíž obsah nás zajímal.
Více se o této, dnes již poměrně zastaralé službě, dozvíte na adrese:
http://www.fpr.zcu.cz/akatolicky/webmon/webmon_txt.htm.
V roce 2004 jsem přišel na chuť dnes již zcela běžně využívané službě RSS ( Really Simple Syndication). Pro sledování vývoje obsahu stránky jsou  využívány desktopové nebo webové
 čtečky.
Více se o této službě dozvíte na příklad na mé starší stránce:
http://www.akamonitor.cz/RSS.htm.
Firma Google využila toho, že vlastní gigantickou databázi adres webových zdrojů, která neustále roste. Roboty Googlu sledují neustále změny obsahu stránek a jejich obsahy indexují, což jim dává možnost snadno filtrovat obsah jak z hlediska tématického zaměření, tak z hlediska aktuálnosti.
Na tomto základě vznikla nová služba Google Alerts.
Co nám tato služba nabízí?
Zpravidla si  nejdříve zřídíte zvláštní  účet. Poté zadáte do prohlížeče adresu:
www.google.com/alerts
Do okna zadáte:
- klíčové slovo nebo frázi, vyjadřující oblast vašeho zájmu
- vyberete který zdroj má být sledován
- zvolíte si frekvenci zasílání zpráv
- zadáte e-mailovou adresu,
kliknete na Create a to je vše.
Pokud jste zvolili na příklad:
- klíčové slovo „geocaching“,
- jako zdroj jste označili web,
- frekvenci denní a
- adresu xxx@yyy.cz,
bude postup a výstup vypadat tak, jak ukazuje krátká slodishow, kterou jsem vystavil na adrese
http://www.akamonitor.cz/galerts/.
Prezentace obsahuje rovněž ukázku prvního zaslaného mailu, běžného mailu s upozorněním na nový obsah, ukázku výběru klasickou metodou vyhledávání a cílovou webovou stránku:
V době, kdy je velmi obtížné sledovat vývoj poznatků v oboru, je služba, která to usnadňuje,
k nezaplacení. Zejména, když je dostupná odkudkoliv kde je připojení na internet a pokud je tak flexibilní z hlediska nastavení parametrů, jako je tomu u služby Google Alerts.